UOTBIH

Razvijanje etičke svijesti, morala, odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu sa kodeksom etike zdravstvenih radnika.

Poštovane kolege,

Krajem prošle sedmice održan je sastanak između predstavnika Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Ljekarske/Liječničke komore FBiH.
Naime, u 2024. godini TIKA planira realizaciju modul edukacija iz oblasti anesteziologije, reanimacije, ortopedije i traumatologije. Namjera je da se omogući edukacija za medicinske kadrove iz cijele Bosne i Hercegovine u gore navedenim oblastima, koju će predvoditi stručnjaci sa Univerziteta Hacettepe i Gazi iz Ankare, Republika Turska.
TIKA pokriva sve troškove učesnika, a Ljekarska/Liječnička komora FBiH će u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara, bodovati tečaje ljekarima učesnicima.

Molimo Vas da nam u ime Vašeg Udruženja pomognete da obavijestimo potencijalne zainteresovane učesnike/ljekare i upoznamo ih sa mogućnostima koje se nude ovom saradnjom sa TIKA-om, te nam odgovorite, da li bi po Vašem mišljenju postojala zainteresiranost ljekara u BiH za pohađanje tečajeva opisanih u agendama koje se nalaze u prilogu ovog maila.

Također, predstavnicima TIKA-e je potrebna pomoć (posredovanje) kolega liječnika, koji su zaposleni u kliničkim centrima u BiH i zdravstvenim ustanovama koje zadovoljavaju tehničku opremljenost potrebnu za izvođenje tečajeva, kako bismo stupili u kontakt sa potencijalnim zainteresovanim ustanovama koje bi stavile na raspolaganje prostor i opremu, te omogućile da ovi tečajevi budu uspješno provedeni u uslovima koji su za te potrebe adekvatni.

Fokusne grupe navedene su u svakoj od agendi pojedinačno. Na linku ispod se nalazi detaljan opis edukacija na engleskom jeziku koje se mogu realizirati u 2024. godini.

download link: https://cloud.nexus.ba/s/A7qRzTzbLzEjzDR

GDJE SMO?

Adresa
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
Telefon/Fax
+387 51 348 444
+387 51 348 453