PDF - Uslovi i način subvencioniranja ortopedskih/traumatoloških skupova

Udruženje ortopeda i traumatologa u Bosni i Hercegovini je na sastanku održanom 17.12.2019. u hotel Evropi u Sarajevu donijelo odluku da podržava stručne skupove iz oblasti ortopedije i traumatologije u iznosu 500-1000 KM uz poštivanje slijedećih uslova:

  1. tema skupa mora biti vezana za ortopediju ili traumatologiju, najavljena UOTBIH najmanje 6 mjeseci prije,
  2. potrebno je da tema i program skupa bude aktuelan i koristan za ortopede/traumatologe u BiH, a izlagači meritorni,
  3. preporučujemo prethodnu koordinaciju sa UOTBIH-om, kako ne bi došli u koliziju sa sadržajima i vremenom održavanja drugih sličnih skupova u zemlji i regionu, te da bi u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljili potrebe naših članova za kvalitetnom edukacijom,
  4. organizator skupa (zdravstvena ustanova, stručna organizacija) mora se zvanično pismeno (ili e-mail) obratiti predsjedniku ili sekretaru udruženja sa molbom u kojoj je naveden naziv i program skupa, datum i mjesto održavanja, imena predavača, te plan utroška traženih sredstava,
  5. logo UOTBIH mora biti istaknut na promotivnim materijalima (flyeri, plakati, baneri, web i ev. ostalo), a UTOBIH se obavezuje da će preko svoje web stranice i na druge načine promovisati predmetni događaj,
  6. UOTBIH stoji na raspolaganju da kadrovski i na druge načine poboljša rad stručnog skupa i mimo traženih sredstava, ali uz jasno prethodno traženje,
  7. Po završetku skupa potrebno pravdati doznačena sredstva odgovarajućim računima.

Acc. Prof. dr Mirza Bišćević

Predsjednik UOTBIH

PRIJAVI SE

GDJE SMO?

Adresa
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
Telefon/Fax
+387 51 348 444
+387 51 348 453

PRIJATELJI PORTALA